Chia sẻ Dịch vụ

Ngày 3/6, các tàu Kiểm ngư vẫn tổ chức hoạt động đấu tranh với cường độ cao cách giàn khoan 7-8 hải lý. Tuy nhiên, các tàu của Trung Quốc tổ chức thành nhóm 35-45 tàu ng